مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   5 annual congress workshop on neuroendoscopy
  گروه   گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   تهران
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  تاریخ پایان   ۲۷ بهمن ۱۳۹۶