مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین،سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان
  گروه  
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   تهران-دانشگاه علوم پزشکی آجا
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
  تاریخ پایان   ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
 
دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین،سومین کنگره ملی علوم پایه  پزشکی و تولید دانش بنیان ارسال مقالات تا ۳۰ آذرماه کانال تلگرام @isaclcongress اینستاگرام @isaclcongress 🎯 www.isacl-congress.ir