دانشکده پزشکی / لیست گروه های آموزشی

Page 1 of 2 (37 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next
عنوان
دکتر عظیم میرزازاده
تلفن:88955846 و 88955712
mededuc@tums.ac.ir :پست الکترونیکی
۱.  گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي
دكتر مهدی عباسی
تلفن:66419072
anatomygroup.tums@gmail.com:پست الکترونیکی
۲.  گروه آناتومي دانشکده پزشکي
دکتر فاطمه السادات نيری
تلفن:66953832-3
ethicsdepart@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۳.  گروه اخلاق پزشكي دانشکده پزشکي
دکتر تقي بغدادی
تلفن:61192767
imamortho@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۴.  گروه ارتوپدي دانشکده پزشکي
دکتر محمد رضا نيکوبخت
تلفن:0216312538
nikoobakht_r@live.com:پست الکترونیکی
۵.  گروه ارولوژي دانشکده پزشکي
دکتر محمد حسین نیکنام
تلفن:66419536
immunol@sina.tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۶.  گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي
دکتر محمد حسين حريرچيان
تلفن:66948899
:پست الکترونیکی
۷.  گروه بيماريهاي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي
دکتر علي اکبر زينالو
تلفن:66428996
pediatrics@sina.tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۸.  گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي
دکتر اتابک نجفی
تلفن:66581576-66581537-61192828
bihooshi@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۹.  گروه بيهوشي دانشکده پزشکي
دکتر رضا مشکانی
تلفن:88953004
rmeshkani@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۰.  گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
دكتر عليرضا عبداللهي
تلفن:88953010
abdollahi_a@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۱.  گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي
دکتر محمد شریعتی
تلفن:88962357
shariati@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۲.  گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي
دکتر اردشیر شیخ آزادی
تلفن:66405588 . 64053271
sheikhazadi@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۳.  گروه پزشکي قانوني دانشکده پزشکي
دکتر محمد افتخاری
تلفن:021-88026906
Info_rinm@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۴.  گروه پزشکي هسته اي دانشکده پزشکي
دكتر فرزين حلب چي
تلفن:61192282
:پست الکترونیکی
۱۵.  گروه پزشکي ورزشي دانشکده پزشکي
دکتر حسين مرتضوی مهدی آبادی
تلفن:55630668
tudc@tudc.org:پست الکترونیکی
۱۶.  گروه پوست دانشکده پزشکي
دکتر محمد رضا ظفرقندی
تلفن:66581657
:پست الکترونیکی
۱۷.  گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي
دكتر عليرضا خوشنویسان
تلفن:88220040
ghodsism@sina.tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۸.  گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي
دکتر قاسم فخرائي
تلفن:14-55400003
edueyefarabihospital@gmail.com:پست الکترونیکی
۱۹.  گروه چشم پزشکي دانشکده پزشکي
دکتر رمضانعلی شریفیان
تلفن:66581639
:پست الکترونیکی
۲۰.  گروه داخلي دانشکده پزشکي
دکتر علي کاظميان
تلفن:61192585
:پست الکترونیکی
۲۱.  گروه راديوتراپي دانشکده پزشکي
دکتر حسن هاشمي
تلفن:66581577
Info@imaging-center.org:پست الکترونیکی
۲۲.  گروه راديولوژي دانشکده پزشکي
دکتر حمید رضا نقوی
تلفن:55412222
hrnaghavi@live.com:پست الکترونیکی
۲۳.  گروه روانپزشکي دانشکده پزشکي
دکتر اشرف آل یاسین
تلفن:66937766
:پست الکترونیکی
۲۴.  گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي
دكتر محسن قدمي
تلفن:88953005
:پست الکترونیکی
۲۵.  گروه ژنتيک پزشکي دانشکده پزشکي
دکتر شروين فرهمند
تلفن:021-66904848
:پست الکترونیکی
۲۶.  گروه طب اورژانس دانشکده پزشکي
دکتر مريم نوروزيان
تلفن:
:پست الکترونیکی
۲۷.  گروه طب سالمندان دانشکده پزشکي
دکتر عبدالرحمن رستميان
تلفن:02161192291
:پست الکترونیکی
۲۸.  گروه طب فيزيکي و توانبخشي دانشکده پزشکي
دکتر امید امینیان
تلفن:66405588 . 64053271
:پست الکترونیکی
۲۹.  گروه طب کار دانشکده پزشکي
دکتر حميد عمادی کوچک
تلفن:66581598
rasoline@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۳۰.  گروه عفوني دانشکده پزشکي
Page 1 of 2 (37 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next