مسوول واحد علی نجفی

به اطلاع همكاران محترم مي رساند از اين ماه پزشك هاي فوق تخصص نازايي و جراحي پلاستيك به تخصص هاي كلينيك اضافه مي گردد


همكاران محترم جهت اخذ نوبت و استفاده از خدمات كلينيك با شماره 64053319(خانم صيقلاني)تماس گرفته يا به محل كلينيك واقع در دانشكده پزشكي-طبقه فوقاني تالار قريب و دانشجو -كلينيك كاركنان مراجعه فرمايند.

استفاده از خدمات كلينيك براي كليه كاركنان دانشگاه رايگان مي باشد. 


آخرین بروزرسانی: ۶ دی ۱۳۹۶
حضور متخصصین جراحي پلاستيك و طب فيزيكي در برنامه پزشكان كلينيك دانشکده پزشکی
۵ مهر ۱۳۹۶
تخصص هاي جراحي پلاستيك و طب فيزيكي از مهرماه به پزشكان كلينيك دانشکده پزشکی اضافه مي شود.

آرشیو
سوال چگونه مي توان براي ويزيت توسط پزشكان كلينيك وقت گرفت.آيا حتما بايد مراجعه حضوري باشد.
جوابهمكاران محترم مي توانند با مراجعه حضوري يا شماره تلفني كه اعلام شده است اقدام به تعيين وقت براي ويزيت نمايند.
سوال آيا در اين كلينيك از اساتيد استفاده مي شود و يا مثل بعضي از مراكز از رزيدنت يا اينترن ها نيز استفاده مي شود.
جوابخوشبختانه برنامه ريزي شده است كه در اين كلينيك از اساتيد محترم متخصص دانشكده استفاده گردد و اسامي اساتيد همكار در برنام زماني كلينيك اطلاع ساني مي گردد.
سوال چه كساني مي توانند از درمانگاه استفاده كنند؟ آيا فقط مختص كاركنان دانشكده پزشكي است؟
جوابدر مانگاه به اسم كاركنان دانشكده پزشكي و در دانشكده پزشكي ايجاد شده است ولي اين درمانگاه به كاركنان ساير دانشكده هاي دانشگاه و همكاران ستاد نيز خدمات ارائه مي نمايد