معاونت دکتر بابک ساعدی

  خردمند مردم ، هنرپرورند
كه تن  پروان از هنرلاغرند
خوروخواب تنها طريق دد است
براين بودن آيين نابخرداست
خنك نيك بختي كه درگوشه اي
به دست آرد ازمعرفت توشه اي
(بوستان، باب 333،6)

با پذيرش اصل وجودي دانشگاه ها، دانشكده ها و ساير مراكز آموزش عالي به عنوان مراكزي با رسالت بالا بردن سطح دانش تخصصي در شاخه هاي مختلف علم، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران همواره پيش قراول و پرچمدار اين مهم در كشور عزيزمان بوده، عالي ترين سطح آموزش در اين مدرسه قديمي طب، آموزش هاي تخصصي و فوق تخصصي مي باشد.

دانشكده پزشكي افتخار دارد كه 80 سال تجارب آموزشي، پژوهشي و درماني و ظرفيت هاي عظيم خود در اين حيطه ها را در قالب13 مركز آموزشي، در اختيار بيش از1433دستيار تخصصي، 251 دستيار فوق تخصصي و 138 دستيار دوره هاي فلوشيپ قرار داده است و ضمن دارا بودن بالاترين اثربخشي در فعاليت هاي آموزشي كشور، فارغ التحصيلاني را تربيت نمايد كه بخش عمده اي از بار مسوليت هاي درماني و پژوهشي را در كشور عهده دار مي باشند.

معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي در تلاش است تا ضمن تسهيل امور اجرايي مرتبط با فرايند هاي آموزشي روزمره و برقراري امكان عدالت آموزشي براي تمامي فراگيران در تمامي سطوح مربوط، فضايي مناسب براي انتقال دانش و تجربه اساتيد گرانقدر اين دانشگاه به نسل بعدي فراهم آورد.

اين معاونت دوشادوش با فعاليت هاي اجرايي تلاش مي نمايد تا با هدف ارتقا كيفيت آموزش تخصصي و فوق تخصصي و منطبق با برنامه جامع علمي دانشگاه، وظيفه خود را در اين خصوص به انجام برساند و اين مهم را در قالب ماموريت هاي ذيل دنبال مي نمايد:

1. بازنگري برنامه هاي آموزشي تخصصي و فوق تخصصي و باز تدوين كريكولوم ها بر پايه توانمندي ها (Competencies)

2. ترويج و نهادينه كردن اخلاق حرفه اي در بين فراغ تحصيلان دوره هاي آموزشي تخصصي و فوق تخصصي

3. طراحي و اجراي ارزشيابي هاي جامع برنامه هاي آموزشي تخصصي و فوق تخصصي بر اساس الگوهاي نوين علمي

4. طراحي و راه اندازي سامانه دستياري با هدف دستيابي به "كارپوشه (پورتفوليو) آموزشي" برخط و تعاملي دستياران تخصصي و فوق تخصصي

دستيابي به اهداف عالي آموزشي در دانشكده پزشكي جز با هم فكري ساختار مديريتي دانشگاه و دانشكده و همدلي و ياري گروه هاي آموزشي و دستياران ميسر نخواهد بود و اميد است تا با كمك اين هر دو بازوي توانمند، معاونت بتواند نقش خود را در انجام وظايف اجرايي و ارتقاي كيفيت آموزش به بهترين شكل ممكن ايفا نمايد.

 


آخرین بروزرسانی: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
 امید است ما راویان قصه های رفته از یاد نباشیم و یاد آوری نقشی که در گزشته های نه چندان دور تاریخ پزشکی در عرصه تولید و تدوین اصول و مبانی بهداشت و سلامت عمومی داشته ایم تداعی کننده آن توان بالقوه برای ادامه همان راه درطول تاریخ حال و آینده پزشـــــکی و بـهداشت باشد.